Уважаеми клиенти, всички поръчки направени на 29-11-2020 от 00:00:00 часа до 23:59:59 с -10% (процента) от стойността на поръчката